O MNIE

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski 

Urodzony 1 maja 1979 roku. Doktor nauk humanistycznych, historyk, archeolog, Poseł na Sejm VIII kadencji. W latach 2014-2016 Wicestarosta Namysłowski i Radny Rady Powiatu Namysłowskiego. Wcześniej pracował jako Komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Namysłowie i jako muzealnik w tamtejszym muzeum – Izbie Regionalnej.

Na studiach doktoranckich zaangażowany w pracę samorządową. Senator Uniwersytetu Wrocławskiego, pierwszy Przewodniczący Rady i Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Wyróżniany za swoje prace przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie. Od 10 lat jest związany z Uniwersytetem w Trewirze (Niemcy).

W latach 2009-2014 prowadził własną działalność gospodarczą.

W Sejmie VIII kadencji pracuje w Komisji Finansów Publicznych i Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Ma żonę i dwóch synów, niebawem trzeciego.